Urbanistická štúdia Od ružinovskej radiály k letisku Štefánika, Bratislava

with Nekomentované

Cieľom štúdie je vytvorenie živého mestského prostredia v území medzi letiskom, diaľnicou a ukončením ružinovskej radiály. Priestor vhodný na kríženie rôznych záujmov a pracovných príležitostí. Vďaka symbióze medzi bývaním, prácou a relaxom na riešenom území, môžu všetci profitovať z výhod. Oblasť je doplnená o multifunkčný športový objekt, ktorý by mal na seba upútať pozornosť ďalšieho spektra návštevníkov a tak ešte viac podporiť premiešanie obyvateľstva a návštevníkov. Návrh počíta do budúcna i s možnosťou postupnej transformácie obchodných priestorov na vedecký park, vďaka ľahkým a jednoduchým oceľovým halám nákupných centier a novonavrhovaným kancelárskym a maloobchodným priestorov. So svojou polohou vedľa letiska a v priamej nadväznosti na železnicu a diaľnicu je riešené územie predurčené pre umiestnenie zastupiteľských pobočiek z medzinárodných firiem. Úlohou práce bolo i čo najefektívnejšie využitie priestora. Práca preto využíva i strechy už existujúcich veľkorozmerných objektov. Týmito zaujímavými zásahmi, pridávam ďalšie funkcie už k existujúcim budovám a skvalitňujem tak verejný život návštevníkom i obyvateľom.

Ružinovská radiála je ukončená administratívnymi budovami a integrovanou stanicou hromadnej dopravy, kde sa na jednom mieste križujú vlaky, električky a autobusy. K objektu stanice je priamo z diaľnice dostupné hromadné parkovanie pre automobily, nechýba i bezpečný prechod popod koľajovú trať na druhú stranu riešeného územia. Súčasná električka pokračuje cez podzemnú zástavku v objekte integrovanej stanice k novému územiu až k samotnému letisku, čím vzniká veľmi pohodlné električkové prepojenie letiska s hlavnou stanicou.

Nákupná zóna je transformovaná na priestor, ktorý už neponúka len priestor na zaparkované autá a mono-funkčné využitie priestor odtrhnutých od mestského života. Pokračujúca električka z ružinovskej radiály umožňuje rýchle a pohodlné prepojenie zo zvyškom mesta, blízkosť diaľnice ponúka dobré napojenie so zvyškom Slovenska a vedľajšie letisko umožňuje i výborné spojenie takmer s celým svetom. Táto výhodná poloha umožňuje dané územie využiť aj pre administratívne a reprezentačné účely medzinárodných firiem. Mix rôznych funkcií, bývania, práce a oddychu vytvoria funkčný a živý mestský priestor pre ľudí. Ďalšou etapou, ak by prišlo k poklesu záujmu o nákupné obchody, vďaka výhodnej polohe, je transformácia na vedecký park. Nové inovatívne firmy by spolupracovali s vedeckými týmami univerzít a vytvárali tak základňu pre nadnárodné spoločnosti.

 

Autor: Ing. arch. Ladislav Michalka

pod vedením: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.