máte na nás otázku?
neváhajte nás kontaktovať
hello@maolaoarchitekti.com

 

Náš ateliér Mao & Lao architekti tvoria dvaja mladí architekti Ing. arch. Martina Ťažká a Ing. arch. Ladislav Michalka. Vyštudovali sme fakultu architektúry na STU v Bratislave v odboroch architektúra – otvorený ateliér praxe a urbanizmus.

Ing. arch. Martina Ťažká

▪absolventka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

▪ prax v slovenských architektonických ateliéroch

▪ architektonické štúdie

▪ dokumentácia pre stavebné povolenie

▪ návrhy a vizualizácie interiérov

 

 

kontakt:

hello@maolaoarchitekti.com

   +421 904 522 666

 

Ing. arch. Ladislav Michalka

▪absolvent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

▪ prax v štúdiu a obchodno-realizačnej firme

▪ architektonické & urbanistické štúdie

▪ dokumentácia pre stavebné povolenie

▪ koncepcie a stratégie pre samosprávy

▪ výskum urbanistickej stability pri územnom plánovaní

 

kontakt:

hello@maolaoarchitekti.com

   +421 903 918 817