Urbanistická štúdia IBV Červená Hora Matejovec

with Nekomentované

Stupeň: urbanistická štúdia
Riešené územie: 13,2 ha
Lokalita: časť Matejovec, obec Krajné, okres Myjava, Trenčiansky kraj

Technické riešenie:
– 3x cestné napojenie + 8x peší prepoj
– komunikácia 5m s chodníkom 2m (830m)
– zdieľaná komunikácia 5m (460m)
– napojenie na vodovod z vedľajšej obce (+-800m) – vyriešenie zásobovania vodou i pre súčasných obyvateľov
– kanalizácia riešená samostatnými žumpami pre RD a vlastnou ČOV pre BD s budúcim napojením na navrhovanú kanalizáciu v kompetencií VUC
– vybudovaná nová trafostanica pre zásobovanie elektrickou energiou (+-150m)

Súčasná populácia: +-191 domácností / +-401 obyvateľov
Navrhnutý prírastok: +129 domácností / +325 obyvateľov
Možnosť etapizácie: 7sekcií

Vybavenosť:
– 6x BD (45 bytových jednotiek)
– 13x radové RD
– 71x samo-stojace RD
– detské ihrisko
– vonkajšia posilovňa
– park (7 árov)
– peší nespevnený prechádzkový chodník okolo pamätného stromu (+-250m)

Vizualizácie:

Ing. Ľubomír Štulrajter / Vizmaker