Urbanistická štúdia revitalizácie námestia Ardeyplatz, Essen, Nemecko

with Nekomentované

Revitalizácia Ardeyplatz v meste Essen v Nemecku bola riešená formou postupného projektu so zapojením obyvateľov, tzv. participáciou. Obyvatelia v počiatočnej fáze v anketových lístkoch poukazovali na veci, ktoré by si v danom území želali. Projekt ďalej pracoval s naplnením týchto požiadaviek a bol rozdelení do postupných 8 krokov, od rýchlych krátkodobých zmien po zásadné dlhotrvajúce zmeny. Kroky boli riešené s možnosťou adaptácie podľa spätnej väzby obyvateľov.

8 krokov k finálnemu návrhu:

  1.  Usporiadanie parkovacích miest
  2.  Vytvorenie trhových stánkov a konštrukcií
  3.  Dočasná farba na komunikáciach
  4.  Zeleň a mobiliár
  5.  Vybudovanie stupňovitého sedenia
  6.  Vybudovanie prestrešenia s kaviarňou
  7.  Inštalácia aktívnej zóny s outdoor fitness a hracími stolmi
  8.  Zmena povrchu komunikácií, chodníkov a námestia

Výsledný návrh rozdeľuje námestie do viacerých využiteľných plôch pre rôzne potreby návštevníkov. Od vizuálne pútavých vstupných priestorov, spoločenských a socializačných stánkov s predajom, kaviarňou a miestnym zázemím, oddychovou časťou so zelenou, stupňovitým sedením pre malé školské podujatia až po malé outdoorove fitness zariadenia.

Súčasný stav:

Autor: Ladislav Michalka
Spolupráca: Amir Ashkan Baghdoust, Martina Ulrichová