Urbanistická štúdia areálu SAV, Bratislava

with Nekomentované

 

 

 

Model

Model

Model

Autor: Ing. arch. Martina Ťažká

Projekt bol navrhovaný pod vedením konzultanta Ing. arch. Pavola Paňáka