Trhy umožňujú posílenie susedských vzťahov a možnosť predávania lokálnych výrobkov či uskutočňovanie miestnych workshopov

with Nekomentované