Architektonická štúdia Dom nádeje, Záhorská Bystrica

with Nekomentované

„Aby v živote detí so zdravotným postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva a slobody, aby sa mohli vzdelávať, oddychovať, mali priateľov, mohli realizovať svoje záujmy, rozvíjať svoj potenciál, aby boli akceptovaní takí, akí sú.“ OZ Athéna

 

Navrhovaný objekt sa nachádza v lokalite Pod vŕškami, Záhorskej Bystrice. Je to malá mestská časť, ktorá je charakteristická zachovalými sedliackymi domami, ako aj časťou s novými vilami. Riešený objekt sa nachádza na súčasnom futbalovom ihrisku. Navrhovaná stavba je dopravne prístupná hlavnou komunikáciou z juhu a tak isto vedľajšou komunikáciou zo severu. Parkovanie je riešené spevnenými plochami na povrchové státie na existujúcom  parkovisku. Pri hlavnom vstupe sa nachádza 6 bezbarierových parkovacích miest. Umiestnenie stavby na pozemku je vzhľadom na pozdĺžnosť parcely tiež riešené pozdĺžne.

Mojím hlavným zámerom bolo vytvoriť hravú architektúru určenú pre handicapované deti s fyzickým alebo duševným postihnutím. Vytvoriť  pestré, slnečné útočište, ktoré by nepôsobilo nepriaznivo na psychiku detí, ale práve naopak, aby sa na toto miesto vracali s radosťou.

Koncept je členitý v 4 hlavných hmotách, ktoré oddeľujú odlišné funkcie stavby. Jednotlivé hmoty sú zaoblené v jednom z rohov a líšia sa navzájom farebným a materiálovým riešením fasád.

 

Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri funkcie stavby a to časť pre komunitu detí, denný stacionár, rehabilitačná časť s bazénovou halou a technické zariadenie budovy. Na druhom podlaží sa nachádza časť pre komunitu a administratívna časť budovy.

 

Celková plocha pozemku: 4218 m²

Celková zastavaná plocha:  1082 m²

 

Autor: Ing. arch. Martina Ťažká
Projekt bol navrhovaný pod vedením konzultanta Ing. arch. Pavel Kosnáč