Architektonická štúdia Bytový dom v Rači, Bratislava

with Nekomentované

 

Polyfunkčný bytový dom je situovaný v mestskej časti Rača, konkrétne Krasňany. Riešený pozemok sa nachádza na Černockého ulici, pričom z oboch bočných strán je ohraničený jednosmernými ulicami Hubeného a Cyprichova. Ide o parcelu v tvare písmena L medzi pôvodnou bytovou zástavbou. Momentálne je riešená parcela nezastavaná, porastená trávou a stromami. V tejto lokalite sa nachádzajú sekciové bytové domy, prevažne so sedlovými strechami, preto som sa aj ja rozhodla navrhnúť polyfunkčný bytový dom podobného hmotového riešenia.

Pri navrhovaní bytového domu ma vo veľkej miere ovplyvnila lokalita riešenej parcely. Keďže v bezprostrednom okolí parcely sa nachádzajú bytové domy výlučne so sedlovými strechami, rozhodla som sa hmotovo zladiť s prostredím no zároveň priniesť moderné prvky, ktoré budovu ozvláštňujú a pridávajú jej na jedinečnosti a identite.  Objekt som navrhla v celistvej bielej hmote, ktorá je ozvláštnená kompozíciou okien, balkónov a loggii.

 

Navrhnutý objekt má celkovo 6 podlaží, z toho 5 je nadzemných a 1 tvorí podzemná garáž.  Rampa do podzemnej garáže je riešená ako čiastočne zapustená. Celkovo je v priestoroch garáže 21 parkovacích miest, z toho jedno je bezbariérové. Okrem parkovania sú tam umiestnnené aj iné funkcie, ako napríklad technické zázemie bytového domu ( kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa chladenia).   Prvé nadzemné podlažie je riešené ako polyfunkčná časť s priestormi pre domové vybavenie a služby.  Vstupy do bytového domu sú situované z Černockého ulice. Zvyšné podlažia tvoria bytové jednotky. Celkovo je v bytovom dome 20 bytov. Bytový dom má dve typické podlažia bytov, ktoré sa navzájom striedajú. Všetky trojizbové a štvorizbové byty sú preplávajúce, to znamená presvetlené z dvoch protiľahlých svetových strán, čím som dosiahla lepšie dispozičné riešenie daných bytov. Dvojizbové byty sú presvetlené iba z južnej strany. Každý byt má svoju vlastnú loggiu alebo balón situované na južnej fasáde s výhľadom do zeleného dvora.

 

 

Celková rozloha pozemku: 3255 m²

Celková zastavaná plocha budovami: 600,6 m²

Celková zastavaná plocha: 1161,48 m²

 

Autor: Ing. arch. Martina Ťažká

Projekt bol navrhovaný pod vedením konzultanta Ing. arch. Tibor Varga, PhD.