Ing. arch. Martina Ťažká

Ing. arch. Martina Ťažká

with Nekomentované

  • absolventka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • prax v slovenských architektonických ateliéroch
  • architektonické štúdie
  • dokumentácia pre stavebné povolenie
  • návrhy a vizualizácie interiérov
  • redaktorka webového portálu o architektúre ARCHINFO.sk

Pozrieť moje práce