Ing. arch. Ladislav Michalka

Ing. arch. Ladislav Michalka

with Nekomentované

  • absolvent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • prax v štúdiu a obchodno-realizačnej firme
  • architektonické & urbanistické štúdie
  • dokumentácia pre stavebné povolenie
  • koncepcie a stratégie pre samosprávy
  • výskum urbanistickej stability v územnom plánovaní

Pozrieť moje práce